melsom-logo

 

Sensor Notification Matrix

"Sensor Notification Matrix" er et unikt konsept innen alarm-varslingssystemer og må kunne kalles en revolusjon innen sitt område. Det håndterer e-post alarmer, SMS, MMS, telefonoppringning, audioalarmer over intern høytaler osv. Ulike grupper av mottakere kan defineres til å akseptere alarmer fra ulike sensorer og fra ulike sensorstatuser. Ulike team medlemmer kan varsles ved ulike kriser, eller basert på sikkerhetsnivå.

For eksempel kan en alarm fra en temperatursensor sendes via e-post til teknisk personell mens en alarm fra en sikkerhetssensor sendes til vektertjenesten. Hver eneste sensor tilkoblet en SecurityProbe enhet kan ha sin egen varslingskonfigurasjon. Hver varsling kan igjen ha utvidede tidsfiltre for å forhindre falske alarmer. Hvis en alarm har vært tilstede en viss tid kan den sendes videre til ulike team medlemmer slik at tiltak for utbedring av årsak til alarmen sikres.

Bildet nedenfor viser "Sensor Notification Matrix" sending av ulike typer varslinger basert på status til sensoren.

 

matrix


Ulike måter for varsling:

sensorsun

Til å begynne med kan SecurityProbe brukeren slå av full "Sensor Notification Matrix" bruk. Dette tillater en enklere måte å starte på og kalles "Simple Notification mode". Sistnevnte modus er hva mange overvåkingssystemer muliggjør og her kan hver alarm sendes til samme mottaker på samme måte. For eksempel kan alle temperatursensorer tilkoblet sende samme e-post til samme liste brukere uavhengig av sensor eller status til sensor.

simple

I "Advanced mode" blir full kraft av "Sensor Notification Matrix" tilgjengelig. Hver sensor og hver status til sensoren kan ha sin egen varslingsinnstilling. Dette er viktig fordi ulike situasjoner ofte bør håndteres av ulike personer. For eksempel blir en "Low warning" og en "Low critical alert" sendt til teknisk vedlikeholdspersonell mens en "High warning" og en "High critical alert" vil bli sendt til teknisk sjef eller vakthavende.

I tillegg når man legger ved utfyllende informasjon som MMS eller utfyllende talebeskjeder kan riktig tiltak settes raskt i verk. Disse varslingene kan så igjen begrenses basert på mange faktorer som kalender, tiden en spesiell sensor har vært i en spesiell status. De kan videresendes etter en tid ved f.eks. at en temperatursensor har stått i "High Critical status" spilles en talebeskjed (text to speech) mens hvis denne sensoren står i samme status etter en viss tid vil alarmbeskjeden forandres (volumet kan også endres) og en beskjed kan sendes videre til andre personer. Mulighetene er "uendelige".

advanced

calen


calendar

 

filter

 

delayfilter

 

normal_escalate

 

Les mer her...

 

 

 

Copyright 2000-2011 Ing.Melsom ANS.